Home About Us Products New Products News Packing Contact
FULL PRODUCT LIST
Tám giải pháp cho ng nh chế biến v xuất khẩu gỗ

Ba năm qua, kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị số 19/2004/CT-TTg ngày 1/6/2004 "Về một số giải pháp phát triển ngành chế biến và xuất khẩu sản phẩm gỗ", ngành chế biến và xuất khẩu sản phẩm gỗ (gọi tắt là ngành gỗ) đã có những thành tựu vượt bậc.


Read more...

Home  |  About Us  |  New Products  |  Contact  |  Packing
©2007 by Nam Hiep Hoa Ltd. All rights reserved. Design by vihan